Etiketter

, , ,

Den vita frun är Lundaförfattaren Frida Skybäcks andra bok och utspelar sig liksom hennes första, Charlotte Hassel, i historisk miljö. Skybäck har här hittat en i svenska skönlitterära sammanhang inte alltför utforskad miljö, och en smart sådan med tanke på att hon är historielärare.

Historien utspelar sig på 1700-talet; under år 1763 och 1784 om vartannat. Vi följer huvudsakligen kammarjungrun Maria som kommer till Borgeby slott utanför Lund tillsammans med sin arbetsgivare Dorotea Bielke och hennes dotter Juliana, som gör besök på slottet huvudsakligen i match making-syfte. Juliana behöver hitta en respektabel make och på Borgeby finns inte mindre än tre potentiella kandidater.

Väl på slottet börjar det hända Maria saker. Märkligheter inträffar och hon känner sig ständigt iakttagen. Det ryktas om att gården är hemsökt, av en olycklig Borgebyfru som tog sitt liv ett par decennier tidigare och nu ligger begravd på markerna. Samtidigt uppstår intriger på slottet och Maria får en roll även i dessa.

Den vita frun är en tämligen mörk historia, men inte rakt igenom och den har också romantiska drag. Det händer inte väldigt mycket i den, vilket jag förvisso inte har några egentliga invändningar emot, även om jag kan tycka att vissa återkommande stycken, bl a där man får följa Marias tankar och frågor ställda till sig själv, har en tendens att trampa runt. Det berättas, men det är inte alltid jag upplever. (”Show, don’t tell,” tror jag att min väninna författarcoachen skulle uttryckt sig.) Maria är för övrigt en intressant kvinna, som presenteras som kammarjungfru men inte riktigt är det varken i sina egna tankar eller handlingar, eller i sina arbetsgivares. Hennes historia både bakåt och framåt är intressant (för att inte avslöja för mycket av händelseutvecklingen).

Den stora behållningen av boken är för mig de historiska miljöerna och den lokala anknytningen. Jag tror liksom Bokomaten att detta skulle göra sig väl som film, eller kanske ännu hellre som kostymdrama i TV-serieform.

Tack till Frida Skybäck och Frank förlag för läsex.!